Eusato

logo_eusato_tr

Most do Južnej Ameriky

Latinská Amerika – to sú krajiny, ktoré mnohé patria medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce ekonomiky na svete a miesto, kde skoro celý kontinent hovorí po španielsky. Tieto skutočnosti ma v rokoch 2011 a 2012 viedli k prvým aktivitám vo sfére obchodu. Jednalo sa o dovoz tradičných indiánskych výrobkov z lamej vlny pre Tatry Mountain Resort.
Zúročiť dlhoročné osobné skúsenosti, spoľahlivé kontakty a znalosť miestnych pomerov vyústili následne do vzniku neformálnej skupiny vystupujúcej pod značkou EUSATO. Prvotným zameraním bol Ekvádor, dnes sa však pri sprostredkovaní obchodných aktivít venujeme aj ďalším krajinám ako Peru, Čile, Kolumbia, Argentína a Mexiko.

© 2020 A MarketPress.com Theme